SDH Svádov má po 23. letech opět vůz
27. prosinec 2013

v 18:30 hodin byl po strastiplné 380 km dlouhé cestě dovezen na hřiště ve Svádově u rest. Koruna vůz SDH Svádov. Jeho převoz realizovali hasiči Jelínek a Bártl. Vůz a vlek zapůjčil pan Smrž. Vůz Avia A21 Turbo v barevném provedení HZS byl zakoupen z velké části ze sbírky do které přispívali obyvatelé Svádova, samotní dobrovolní hasiči i soukromé subjekty a sdružení. Celkem se podařilo nashromáždit na zakoupení vozidla, jeho přepravu a nejnutnější opravy 26000,- Kč. Vůz musí projít plánovanou nutnou opravou motoru.

O prodeji se zmiňuje i původní vlastník vozu SDH Spytihněv

     

 

Valná hromada SDH - Svádov
21. prosinec 2013

Dnes proběhla valná hromada SDH - Svádov za přítomnosti naprosté většiny dobrovolných hasičů SDH. V programu se shrnulo působení sboru v roce 2013 a činnosti při povodních. Hlavními body pak byla situace kolem hasičárny a především problematika obstarání nového vozu pro SDH.

Zápis z valné hromady zde bude v nejbližší době zveřejněn


     

 

Článek o SDH Svádov v tisku - 5plus2
8. říjen 2013
Dnes vyšel na stránkách 5plus2.cz článek o SDH Svádov, připravuje se i jeho tištěná podoba, která vyjde později. Článek si můžete přečíst zde


     

  Článek o SDH Svádov v tisku - 5plus2
8. říjen 2013
Dnes vyšel na stránkách 5plus2.cz článek o SDH Svádov, připravuje se i jeho tištěná podoba, která vyjde později. Článek si můžete přečíst zde

 

 

 

 

Řady SDH navždy opustil jeden z členů sboru
Dne 8.10.2013 v jedenáct hodin proběhne ve Střekovském krematoriu poslední rozloučení z dlouhodobým členem SDH a kolegou Pavlem Lebedou. Členové SDH by i touto cestou chtěli pozůstalým vyjádřit hlubokou soustrast a zároveň poděkovat za službu vykonanou v duchu SDH "Bližnímu ku pomoci, obci ku prospěchu"


     

 

Poděkování ÚMO Střekov za práci SDH při povodních
30. září 2013
Dne 30. září se konalo na Střekově v předsálí činohry oficiální poděkování zástupcům ogranizací, které se podílely na zajišťování opatření spjatých s povodněmi na území obvodu Střekov, mezi přítomnými nechyběl ani strarosta SDH Svádov, který po akci uvedl:

"Dne 20.9.2013 jsme obdrželi poděkování od střekovské starostky paní Lazarové za pomoc při červnových povodních a současně také pozvánku na krátké setkání s občerstvením.To se uskutečnilo  30.9. 2013 v předsálí Střekovské činohry, za účasti radních obvodu a takřka všech zástupců, kteří se podíleli na odstraňování a zmírňování následků povodní, sponzorů, dárců, profesionálních a dobrovolných hasičů, policistů,vojáků,silničářů. Každý s pozvaných a zůčastněných zástupců obdržel z rukou starostky děkovný list a lahvinku vína. Padlo mnoho děkovných slov ze strany úřadu, ale i od pomáhajících. Tj Svádov obdržela peněžní hotovost, vybranou na humanitárním koncertě od místostarostky Klášterce, kterou osobně přivezla a předala p. Kolmanovi,zástupci fotbalového klubu, současně i našemu členovi. Zástupce z města Brno přivezl přes 200 000 Kč na pomoc části Brná. Střekovští důchodci vybrali mezi sebou finanční hotovost a poskytli ji na pomoc jedné staré paní ze Svádova.
Myslím že takové setkání má vysokou váhu, zástupci všech dobrovolných i profesionálních složek se lépe poznají a dokáží věci probrat jinak než ve stresu a shonu. I to že si někdo vzpomene na nepěkné údálosti z odstupem času, kdy už se takřka vše vrátilo do starých kolejí a dokáže poděkovat těm co pomáhali silou i penězi
."


     

 

SDH Malé Březno oslavil 130 výročí založení
1. září 2013

Sousedící SDH z Malého Března letos oslavil 130 výročí založení sboru. Chtěli bychom popřát hodně zdaru, co nejméně výjezdů a co nejvíce úspěchů.

Na oslavy 130. výročí se byl podívat i starosta SDH Svádov. K oslavám uvedl, "Měli to super. Uklizenou hasičárnu, narovnaný židle a na zeď promítali fotografie z dob dávných i blízkých a plno lidí. Když začali odcházet před koncem promítání zjišťoval jsem proč. Záhy jsem to zjistil, pořadatelé zapálili malým dětem domeček z kartonu a oni ho džberovkama hasili. To zapálení pro věc, malých hasičů bylo super. Pak se předvedli i starší. Měli útok z mašinou a uhasili si taky domeček. Tleskala celá vesnice. Bylo tam tak deset aut, veterán z Malečova, ze Svádova, hasiči z Povrlů s tatrou,z Verneřic s tatrou,záchranářky z Žatce. Všichni předváděli co mají nového. Pivo teklo proudem, buřtíčky chutnali. Parádní akce. Nejraději bych tam zůstal do večera na ohňostroj, ale bohužel to nešlo. Je prostě vidět, že to tam dělají dobře."

Oficiálně byl rovněž představen nový vůz SDH Malé Březno. Jde o nový vůz Tatra, který si SDH mohlo pořídit díky prodeji starého vozu a příspěvku obce. Celkové náklady na pořízení a renovaci činili 110 000,- Kč. Renovace byla prováděna z většiny svépomocí  členů SHD a dalších nadšenců a dobrovolníků.

Článek s fotogalerií a videem z oslav 130 výročí SDH Malé Březno se objevil i na stránkách www.pozary.cz


 


       Slavnostní předání technického vybavení pro SDH od ÚMO Střekov
14. srpen 2013

Dnešního dne v 9:00 hodin před zbrojnici Střekovských dobrovolných hasičů převzal starosta SDH Svádov Radek Bardoun od Střekovského úřadu zastoupeného paní Kurešovou nové technické vybravení. Přesněji jde o kalové motorové čerpadlo HERON EMPH 80 W a plovoucí motorové čerpadlo PH CYKLON 1. Tato čerpadla pohaní jednoválcové benzínové motory, mají max. průtok přes 1000 l za minutu a jsou použitelná u jednotek HZS k doplňování cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů nebo k odčerpávání zaplavených či zatopených prostor. Kalová čerpadla musíme dovybavit sací hadicí a košem, nebyli součástí dodávky. Celková cena zapůjčeného majetku je 56 545 Kč. Dále byl náš sbor vybaven 12 komplety pracovních stejnokrojů v celkové ceně 19000

Uřad nám předal čerpadla na základě žádosti o dovybavení našeho sboru při letošních záplavách. Vybavení je od úřadu vypůjčeno na základě podepsání smlouvy o výpůjčce na dobu neurčitou. V budoucnu nám bude předáno ještě jedno kalové čerpadlo stejného typu, ale výrobce se zpozdil s dodáním a toto nám bude předáno počátkem září.


     

 

Anenská pouť i letos pořádána ve spolupráci s SDH
27. - 28.7.2013
Jako každoročně i letos se SDH - Svádov podílel na zajištění bezproblémového průběhu jedené z největších akcí konaných ve Svádově. SDH prováděl především pořadatelskou činnost.


     

 

Nové uniformy pro aktivní členy SDH
10.7.2013
V těchto dnech jsou aktivním členům SDH přidělovány nové uniformy. Tyto byly pořízeny pod záštitou ÚMO Střekov. SDH v dalším období obdrží také první kusy techniky určené pro odstraňování povodňových škod, které bude možné v budoucnu využít i při dalších činnostech SDH.


     

 

Kolegové z jiných krajů pomáhají  obyvatelům Svádova
17. červen 2013

SDH v Klášterci nad Ohří ve spolupráci s dalšími zdejšími subjekty v rámci pomoci oblastem postiženým povodněmi uspořádal humanitární sbírku jenž byla směrována přes ÚMO Střekov přímo do Svádova.

O sbírce se zmiňují i internetové noviny z Klášterce nad Ohří. V níže uvedeném odkazu najdete i malou fotogalerii z prováděné sbírky v Klášterci.


     

 

Vojsko ve Svádově, postup koordinuje SDH Svádov a ÚMO
11. červen 2013

Ve Svádově, Olšinkách a v Podlesí už druhý den pomáhá zdejšímu Sboru dobrovonlých hasičů při odklízení následků povodní cca 40 vojáků 31. brigády z Liberce. Za uvedené období se podařilo odstranit většinu zničených věcí ze zatopených objektů. Na odklízení následků se nadále pracuje.

Tímto bychom chtěli požádat všechny občany, aby neparkovali v záplavových lokalitách svými vozy, znemožňují tak umístění kontejnerů na odpad a stěžují práci všem, jež se podílí na odstrňaňování následků povodní.


     

 

Krátké aktuality o činnosti SDH během povodní 2013
11.6.2013
11:00
- na hřišti TJ Svádov - Olšinky pracují členové spřáteleného SDH z Malého Března - DĚKUJEME
10.6.2013
9:00
- voda významně poklesla, bylo by potřeba více rukou a techniky, od ÚMO Střekov je potvrzeno, že budou ve Svádově nasazeni vojáci, strarosta SDH má za úkol naplánovat činnost vojáků a jejich nasazení ve Svádově
9.6.2013
9:00
- pokračujeme s odstraňováním povodňových škod, probíhají dohody o závozu kontejnerů na odvoz zničených věcí z domů postižených povodněmi.
8.6.2013
9:00
- od brzkého rána začínáme postupně v odčerpávání sklepů a vynášením věcí ze zaplavených domů ve Svádově, vypouštění zatopených sklepů lze pouze s úrovní hladiny řeky, jinak by mohlo dojít k narušení statiky domů
16:00
- starosta SDH připravuje soupis zaplavených domů pro následné rozdělování humanitární pomoci
7.6.2013

17:00 - odklízíme hlavní komunikaci mezi Svádovem a Valtířovem od nánosů bahna (silnice bude průjezdná zatím pro vozidla IZS) - od Ústí stále "přes kopečky"


     

 

Zaštěrkování cesty ze Svádova do Olšinek
5.6.2013
krátce: vzhledem ke stoupající hladině Labe zajistil starosta SDH Svádov vyštěrkování cesty za železniční tratí mezi Svádovem a Olšinkami, tato se díky zatopení komunikací brzy stane jedinou přístupovou cestou do Olšinek


     

 

Kácení máje 2013
25.5.2013
Jako každoročně i letos se za účasti SDH uskutečnilo tradiční kácení máje. Akce proběhla na hřišti u rest Koruna. Samotnému kácení předcházel průvod vsí s kapelou, tradičním tancováním se svobodnými dívkami ve vsi.....


     

 

Pálení Čarodějnic 2013
30.4.2013
SDH opět asistoval při letošním pálení čarodějnic, které se konalo ve Svádově na hřišti u rest. Koruna. Akce proběhla bez větších komplikací a to především díky pečlivému dozoru starosty SDH a dalších členů, kteří se vzorně staral......


     

 

Přípravy na pálení Čarodějnic 2013
28.4.2013
Za účasti členů SDH a další přátel obce proběhla příprava na "pálení čarodějnic", které se uskuteční za dva dny na hřišti u rest Koruna ve Svádově


     

 

Přípravy na závody v hasičském sportu
1.4.2013
Starosta SDH započal přípravy na závody v hasičském sportu, které by se měly uskutečnit pod záštitou SDH Svádov v červnu 2013 na hřišti TJ Svádov - Olšinky a také v rámci orientačního běhu přímo v obci Svádov.