N Á B O R Y 
informace o náborech mladých hasičů do SDH Svádov

 

Jsou tady opět nábory
mladých hasičů
do Sboru dobrovolných hasičů
ve Svádově

"stanu se požárníkeeeeem"

         

Skupiny: 3-6 let (přípravka)
                6-11 let (mladší žáci)
                11-15 let (starší žáci)

nábory: budou probíhat v průběhu měsíce září 2018 na běžných tréninkových hodinách. Stavte se na našem tréninku a pár si jich vyzkoušejte. více informací najdete v sekci DĚTI - skupiny

 

kontakty:
tel: 733 604 007 hlavní trenér (Adéla Briksová) - žáci
tel: 723 124 370 hlavní trenér (Michaela Brablecová) - přípravka,

 

         

Co bude náplní "kroužku"

... v první řádě je třeba říci, že systém výuky je diametrálně odlišný podle jednotlivých věkových skupin. A některé z níže uvedených okruhů jsou školeny a vyučovány až ve vyšších věkových skupinách

trénink hasičského sportu
jde o pěstování pohybových, taktických návyků a základních principů užívaných při "ostrém zásahu" (hašení požáru, autonehody ...)

hasičská teorie
nezbytná část průpravy hasiče, znalost taktik a postupů zásahů (autonehoda, požár, únik plynu, kalamity) znalosti značek nebezpečných látek, apod.

zdravotní výchova
osvojení znalostí o poskytnutí první pomoci od elementárních úkonů po ty nejsložitější

fyzická průprava
zvyšování kondice je základním předpokladem jak pro výsledky v hasičském sportu, tak i pro uplatnění v SDH a případně jako profesionála, u dětí je kvalitní kondice základem pro správný vývoj a aktivní život
'
všeobecná průprava v problematice CO (civilní ochrany)
postupy v případě zamoření, evakuace, problematiky plynových masek a dalších ochranných prostředků civilní ochrany

postupy IZS (integrovaného záchranného systému)
komplexní pochopení spolupráce jednotlivých složek IZS (např. kdo je velitel zásahu u požáru u nastražené bomby a jaké má kdo úkoly) člen sboru má vysokoškolské vzdělání v oblasti krizového managementu

         

Další aktivity v rámci SDH

exkurze
většinou tématicky zaměřené, (např. specializované pracoviště hasičů, policie, záchranné služby, kryty CO, apod.)

akce na rozvoj všeobecné průpravy a připravenosti
návštěvy, lezecké stěny, plavání, (záchrana tonoucího) další

brigády
většinou pro podporu obce a života v ní, pomoc při přípravách akcí jako jsou kácení máje, pálení čarodějnic, opravy prospěšných zařízení v obci apod.         

Závody a soutěže

Prakticky ihned se mladí hasiči začnou připravovat na soutěže v hasičském sportu. Závody se konají o víkendech a jejich počet se různě mění. Disciplíny mají za úkol každého hasiče naučit elementární motorické dovednosti pro skutečný "ostrý zásah"

         

Krátce závěrem zájemcům
V době kdy ve společnosti vnímáme minimální sociální odpovědnost a každý se stará spíše o sebe než o obecné blaho, v době kdy politické špičky zvažují opět zavedení branné výchovy, kterou jsme my dříve narození znali, v době kdy všichni s napětím sledujeme migrační krizi s obavou o budoucnost Evropy severokorejský jaderný program nebo ochlazení rusko amerických vztahů, jsou dobrovolnické sbory nadějí a možným řešením růstu sociální odpovědnosti a uvědomění si, že jisté "oběti" pro blaho komunity, v našem případě např. vesnice jsou důležité pro její správné fungování. Svým fungováním vytvářejí reálné sociální vazby mezi členy ("opravdové kamarádství" - ne žádný internet) Sbory jsou schopny naučit děti základní dovednosti v oborech civilní obrany, které jsou hasičské problematice blízké. Zároveň se pod dozorem instruktorů děti zdokonalují v umění improvizace, duchapřítomnosti a schopnostech řešení kritických situací, to má za cíl z nich pomoci vychovat morálně a osobnostně silné jedince. I krátkodobé působení ve sborech dobrovolných hasičů poskytne každému dítěti zkušenosti, které jednoznačně využije ve svém budoucím životě.

starosta SDH Svádov
Radek Bardoun