SBÍRKA
na novou hasičskou stříkačku (nejen) pro děti

 

Hasičská stříkačka byla vždy ukázkou toho jak na tom ten či onen sbor hasičů je. Řekněme že jde o nejlepší "paví peří" kterým se sbor čepýří. I v historii našeho sboru platí za jedny z nejdůležitějších fotografií právě ty s novou technikou.

Každý správný hasič však ví, že nejde vůbec o chlubení se a poměřování, jde zejména o akceschopnost a efektivnost zákroku při hasebních úkonech, které s sebou nová technika zejména v podobě  stříkačky přináší. 

Náš sbor ve své novodobé historii urazil  dlouhou cestu, podařilo se mu opět získat zázemí a spoustu starších, ale i nových kusů techniky. Jeden z těch kusů techniky, které přežily období, při kterém byl sbor prakticky nefunkční je agregát v podobě stříkačky typu PS - 12 (1202). Členům sboru pomohl a odvedl kus práce zejména při odstraňování následků povodní, které  v nedávné minulosti zasáhly Svádov. Tento technický prostředek chtě nechtě má "své nejlepší" za sebou, už prakticky vypověděl službu a nevyhovuje ani aktuálním požadavkům.


Nadešel tedy čas na pořízení nové stříkačky. Jak jsem již zmiňoval je stříkačka tím nejhezčím peřím a to bývá také to nejdražší.  Sbor dobrovolných hasičů ve Svádově několik takových strojů za svou historii zakoupil ale nikdy nebyl kvůli její ceně v pozici, kdy by byl schopen si stříkačku pořídit pouze z vlastních zdrojů. Občané si byli vědomi, že kvalitní stříkačka v rukách sboru  je efektivním nástrojem pro zdolání požáru a tak bez zaváhání svůj sbor finančně podpořili, nebo se sboru poštěstilo získat nějaký nečekaný příjem. Pojďme zmínit např. malou stať z kroniky SDH Svádov "... duben 1932 ... nákupem stříkačky vznikl spolku značný dluh, který se zázrakem podařilo brzy umořit.  29.4.1932 havaroval nad Schiffmühle velký člun (loď). Hasiči zachraňovali a vydělali si. Náklad byl z větší části zachráněn, loď byla už 1.5. vyloděna v Olšinkách (tam ji spravovali v loděnici). Spolek svádovských hasičů za tento čin obdržel 18 000 korun."

I nyní bychom Vás touto cestou chtěli oslovit s možností pomoci sboru získat novou stříkačku.hasiči SDH Svádov zleva J. Kolman, R. Bardoun
a L. Jelínek se stříkačkou PS 12

 

Cílem sboru je získat finanční prostředky ze strany dotačních programů, větších donátorů, ale i sebemenší dar od každého z vás nás dovede k cíli. Zakoupena bude hasičská stříkačka typ Tohatsu 1500, která je aktuálním standardem stříkaček, kterými jsou vybaveny sbory dobrovolných hasičů. Určena bude především k závodním účelům našich malých hasičů.  Tento stroj však splňuje všechny standardy pro provádění běžných hasebních úkonů a je užíván i profesionálními útvary Hasičského záchranného sboru.

Pro představu předmětná stříkačka stojí cca 290 000,- Kč a k této částce směřuje i naše sbírka. Jak si stojíme můžete sledovat na našem transparentním účtu, který byl zřízen pouze pro účely získání finančních prostředků na hasičskou stříkačku typ Tohatsu 1500.
 


Pokud se rozhodnete nás rovněž podpořit moc Vám děkujeme.

Za SDH Svádov Radek Bardoun (starosta sboru)

pro (orientační) charakteristiku stříkačky Tohatsu 1500
klikněte na obrázek
(soubor PDF)